Author Details

Magni, F., Istituto di Fisiologia, Università di Pisa and Gruppo Nazionale di Medicina Sperimentale C.N.R., Gruppo Operativo di Neurofisiologia, Pisa

  • Vol. 105, fasc. 1 - Research Articles
    The excitability of optic nerve terminals in the lateral geniculate nucleus after stimulation of visual cortex
    Details